telack
IZBORNIK
> Web shop
> Novosti
> Prospekti
> Zastupstva
> Savjeti
> Video
> O Nama

wiwaallchem   indasa  flux  chameleonFlexipads WALCOM
 
Uvjeti za kvalitetno lakiranje
Da biste prilikom lakiranja dobili dobar finiš moraju biti ispunjeni neki uvjeti:
1. Podloga koju lakirate mora biti suha, čista i nemasna.

2. Lak ili boja moraju biti dobro pripremljeni (lak filtriran i po potrebi umješan ukrućivač)

3. Zrak mora biti filtriran, dovoljnog i stalnog pritiska te dovoljnog volumena.

4. Prostor u kojem lakirate mora biti čist i sa dovodom filtriranog zraka (komora)

5. Temperatura laka i podloge mora biti približno ista

Poliranje u stolarijama - Visoki sjaj
Postupak:
1. Ako je lak jače oštećen tj. ako ima puno smeta i neravnina u laku. Lakiranu i osušenu plohu je potrebno prvo brusiti. Kako bismo postigli najbolje rezultate trebalo bi brusiti sa što više granulacija, postupno povećavajući granulaciju.
Možete početi brusiti brusnim papirom INDASA REDLINE granulacijom 800 (ako je podloga jako oštećena, ili ako ima puno prašine u laku), pa 1000, 1200, 1500 i / ili 2000. Kako biste ubrzali postupak poliranja odaberite granulacije koje najbolje odgovaraju
stanju lakirane površine (obično su 2 granulacije zadovoljavajuće npr. 1000 i 1500).

2. Ako je lak manje oštećen tj. ako nema puno smeta i neravnina u laku.
Nakon brušenja standardnim papirom podloga se može završno brusiti specijalnim papirima za pripremu podloge za poliranje INDASA FILM LINE !
Ovaj papir uklanja ogrebotine standardnog papira (ogrebotine u obliku mjeseca) i fino zagladi lak kako bi poliranje što kraće trajalo. Ako je podloga nakon lakiranja u dovoljno dobrom stanju ovaj papir se može koristiti kao jedini (u tom slučaju preskočiti 1. korak). Dostupne granulacije: 600, 800, 1200 i 1500 !

3. Nakon brušenja vrijeme je za poliranje. Prvo treba skinuti ogrebotine brusnog papira.
Što je finiji brusni papir bio u završnoj fazi brušenja to će manje vremena biti potrebno za poliranje.
Za najbrži rezultat koristiti Virtus spužvasto krzno (ne pali lak, brzo djelovanje) u kombinaciji sa Virtus 427 grubom politurom. Virtus 427 skida ogrebotine i daje visoki sjaj, tako da će kod nekih lakova ovaj korak zadovoljiti, eventualno se još može završiti bijelom (srednjom) ili sivom (mekom) spužvom.

4. Drugi korak poliranja je kombinacija fine politure ( Virtus 433 ili 473 Ceramic ) i spužve za poliranje (obično bijela - srednja). Površinu polirati do željenog efekta.
Virtus 473 postiže iznimno visok sjaj, no finija je od 433 i koristi se kad je 1 korak ispao
zadovoljavajuće. Ako je potreban jači efekt skidanja laka koristiti 433 polituru.
Ovaj se korak opcionalno može završiti sa sivom (mekom) spužvom.
Nakon završetka ovog koraka površina je spremna i postignut je visoki sjaj.

5. Ovo je opcionalni završni korak koji će još podići sjaj, no što je značajnije zaštititi će lak od prljanja (lakše održavanje laka), laganih ogrebotina i pomoći će kod sakrivanja holograma na tamnim bojama.
Površina se zaštiti politurom koja sadrži teflon. Teflon se na molekularnoj razini veže sa lakom i stvori zaštitni površinski sloj koji je puno otporniji na prljanje i lakše se čisti.
Koristiti Virtus 453 polituru u kombinaciji sa sivom (mekom) spužvom.
Za zaštitu se može i koristiti tekuća politura sa teflonom AQUALUX 471 (u pumpici) koja ujedno koristi i za skidanje ostataka stare politure. Ovaj korak je poželjan ako će polirane površine biti izložene čestom diranju (ljudske ruke su prirodno masne), vodenim parama (kuhanje hrane) ili direktnom sunčevom svjetlu.
Prilikom poliranja ovim politurama potrebno je prvo lagano polirati cijelu površinu bez stiskanja kako bi politurom ravnomjerno premazali cijelu površinu.
Ostaviti desetak minuta da sloj politure odstoji na laku (da se teflon veže za površinu laka), te osušenu polituru ukloniti krpom sa mikro-vlaknima.
4 glavna izvora nečistoća u laku
Ako prilikom lakiranja primijetite prašinu ili neke druge nečistoće u laku, eliminirajte ove točke kako biste došli do uzroka tih nečistoća.

1. Lak ili boja
- neprocijeđen ili nedovoljno procijeđen lak
- lak različite temperature od podloge
- prebrzi razrjeđivač ili ukrućivač
- lak nije za tu vrstu podloge

2. Komprimirani zrak
- zrak nije dovoljno filtriran (kondenzat, ulje, prašina)
- zrak nema dovoljan ili ima prevelik pritisak
- nedovoljan volumen zraka (provjerite da imate dovoljan promjer crijeva i da nije predugačko)

3. Okolina
- prašina iz okolnog prostora (zrak, filteri u lakirnici zapunjeni itd)
- prašina sa odjela (šprica stvara rotore koji nose vlakna sa odjeće na lakiranu površinu)
- podloga nije dobro pripremljena (odmašćena, otprašena, suha, impregnirana..)

4. Pištolj za lakiranje
- loše očišćen pištolj za lakiranje (kod 2k lakova trebalo bi prošpricati razrjeđivač kroz pištolj svaki sat rada,da ispere ostatke starog laka koji je počeo stvrdnjavati)
- pištolj za lakiranje oštećen
- veličina sapnice ne odgovara
- tehnologija raspršivanja ne odgovara (Airless, Air-Mix, zračno raspršivanje...)

Što je AIRLESS
Što je AIRLESS ?

To je tehnologija raspršivanja koja ne koristi zrak za raspršivanje već kombinaciju velikog pritiska i vrlo malih otvora na sapnici. Takvo raspršivanje se koristi u metalnoj industriji i tamo gdje nije potrebna velika kvaliteta lakirane površine. Prednosti AIRLESS-a: vrlo brz rad i nema gubitka materijala. Nedostaci: puno skuplji, lošija kvaliteta lakirane površine i teži za održavanje u odnosu na raspršivanje zrakom.

Što je HVLP i LVLP
HVLP - High Volume Low Pressure (Veliki volumen niski pritisak) je tehnologija raspršivanja koja štedi lak do 40% u odnosu na klasično raspršivanje. Ušteda se postigla tako da se smanjio pritisak zraka koji izlazi iz pištolja, ali se zato povećao volumen (količina) zraka. Prilikom lakiranja, iz sapnice izlazi mješavina zraka i čestica laka, koja udara u podlogu koja se lakira. Čestice djelomično ostanu na podlozi, a zrak se odbija. To odbijanje nosi čestice i stvara čisti gubitak. Što je veći pritisak zraka, to će se zrak jače odbijati i nositi više laka. Zato je kod HVLP pištolja smanjen taj pritisak, no da bi se zadržala kvaliteta, morao se povećati volumen (potrošnja) zraka.

LVLP - Low Volume Low Pressure (Mali volumen niski pritisak) je naprednija tehnologija od HVLP. Naime, ušteda laka je ostala ista kao i HVLP, ali je još dodatno smanjena potrošnja zraka. Radni tlak im je svega 2 - 2,5 bara i potrošnja zraka do 50 % manja od HVLP pištolja.

Kako čistiti pištolj za lakiranje
Čišćenje pištolja nakon obavljenog posla je vrlo važno. To je proces koji oduzima podosta vremena, i zato preporučamo uređaje za automatsko pranje pištolja. Ti uređaji rade brzo i ne oštećuju pištolj. Kod ručnog pranja, postoji nekoliko pravila kojih se valja držati:

1. Nikada ne uranjajte cijeli pištolj u otapalo. Agresivniji razrjeđivači mogu nagristi brtvila, brtvila se isušuju, boja se taloži u kanalima za zrak i smanjuje njihovu protočnost. Rezultat je krivi ton boje, smet u laku, uži mlaz itd.

2. Glavu za zrak čistite uz maksimalan oprez. Ako se oštete rupice za zrak na rogovima, mlaz će izgubiti formu. Pazite da su te rupice uvijek čiste i prohodne.

3. Sredstvo s kojim ćete čistiti pištolj ovisno o boji koju ste koristili (nitro boja - nitro razrjeđivač).

4. Nakon čišćenja, preporučljivo je podmazati pištolj (mjesta koja se podmazuju su označena na nacrtu).

5. Koristite četkice namijenjene specijalno za čišćenje pištolja za lakiranje.